Od 23. srpna do 31. srpna  budeme pořádat  v Zámecké zahradě kulturní program „Život je víc“. Chtěli bychom oslovit třeboňskou veřejnost  křesťanským programem zaměřením na děti a jejich rodiče v dopoledních hodinách.  Při něm si děti mohou zahrát společně s vedoucími  Třeboňského Awana klubu tzv.  Awana hry.  Nebo si  u stolu pod altánem vyrobit  nějakou papírovou hračku. Odpoledne pak nám předvedou tance a scénky  mladí křestané s Itálie i ČR. Ve večerních hodinách vás  chceme pozvat na setkání a promítání filmohého festivalu jeden svět.

život je vícjeden-svět srpen2014 aděti třeboň