Kdo řídí náš život?

Pastor COD Petr Škopek, Třeboň 27.8. 2017

Na tuto otázku mají lidé mnoho odpovědí. Jsou lidé, kteří tvrdí, že náš osud řídí hvězdy. Vymysleli na to takový systém. Každý člověk se narodil v určitém znamení a to má vliv na jeho povahu i rozhodování. Navíc, to že se planety různě k sobě přiklánějí a odklánějí, nám přináší buď špatné, nebo dobré dny. Astrologové pak vypracovávají složité horoskopy a lidé se podle nich řídí. Jsou lidé, kteří věří na tzv. karmu. Hinduisté. To, co jsi dělal v minulém životě, musíš odčinit v tom dalším. Tito lidé věří, že cokoliv zlého se jim stane je výsledkem jejich karmy, kterou musí projít.Jeden Evropan navštívil Indii. Šel okolo řeky. Tam se topilo dítě, ale nikdo tomu dítěti nešel na pomoc. Skočil tedy do řeky a dítě zachránil. Místo vděku však dostal od kolemjdoucích Indů vynadáno: Cos to udělal. Jeho karmou bylo, aby se v tomto životě utopil. Takhle bude muset tu samou věc vytrpět v příštím životě. Nemá cenu tedy zachraňovat lidi, nebo se k nim chovat milosrdně, protože si své špatné skutky musí v životě odčinit. Pak jsou lidé, kteří věří, že náš život ovládá Bůh. Už jsem se setkal s některými křesťany, kteří věřili, že život je řízen jen Boží vůlí. Také Muslimové věří, že Bůh dokonale řídí náš život a my se jen těžko můžeme vzepřít jeho vůli. Musíme bezmezně přijímat to co na nás Aláh seslal. Jsi lid chudý? Je to Aláhova vůle. Jsi li Bohatý, to Aláh tě požehnal. Jsou také lidé, kteří nevěří na žádné, bohy, karmu, nevěří na hvězdy. To jsou ateisté. Tvrdí, že strůjcem všeho je pouhopouhá náhoda. Vše se děje čirou náhodou. To, že jsme tu my a ne někdo jiný, za to může shoda náhod.

Jako obvykle se budeme ptát : A co Bible učí na toto téma? Kdo řídí náš život? Řídí ho vůbec někdo?

I. Ten kdo řídí náš život jsme my sami.

Byli jsme stvořeni k Božímu obrazu. Se svobodnou vůlí. Můžeme se tedy rozhodovat, jak chceme. Pán Bůh posadil člověka do ráje s jeho svobodnou vůlí. Ale aby měl člověk svobodu volby, dal do zahrady strom poznání dobrého a zlého. To jsou dveře pryč z ráje. Pán Bůh dal člověku možnost volby a vzdal se práva na to řídit jeho život. A člověk této výsady použil. Ačkoliv to Pán Bůh nechtěl. Bůh chtěl, aby se člověk dobrovolně a z lásky podřídil jeho vůli. Člověk zhřešil proti Bohu a řídí si svůj život sám. Nezávisle na Bohu. Pán Bůh tedy říká: Nu dobře, ale netušíš jaké to bude mít pro tebe i druhé lidi následky. Všechno tedy můžeme řídit sami. Jsou to naše rozhodnutí, která mnohdy způsobují, že je nám době, nebo špatně. Celý duchovní svět musí respektovat a respektuje naše rozhodnutí. Tedy, v zásadě nikdo, ani Bůh, ani hvězdy, ani karma, ani Boží vůle nerozhodují o našem životě. Pak jsou tady ale i další faktory, které mají vliv na náš život, a které my sami nejsme schopni ovlivnit. A tyto faktory náš život přímo neřídí, ale ovlivňují jej. Nemohli jsme si vybrat, do jaké rodiny se narodíme, jaké schopnosti budeme mít. To nám bylo dáno jako dar, který jsme si ničím nezasloužili.

II. To, co ovlivňuje náš život je prostá kauzalita. (vztah mezi příčinou a jejím následkem)

To, že má člověk svobodnou vůli, má strašně moc následků. Lidé, kteří se špatně rozhodli, musí vědět, že jejich rozhodnutí se netýká jen jich samotných, ale že jejich rozhodnutí ovlivní celé okolí a bude mít následky i do budoucnosti. Lidé, kteří přemýšleli o cestování časem, přišli na to, jak strašně ovlivňují naše rozhodnutí naši budoucnost. Na téma kauzalita bylo natočeno tolik scifi komedií. Hlavně si musíme uvědomit, že tyto věci fungují. Kauzalita způsobuje, že naše selhání se rozšíří jako radioaktivní spad po atomovém výbuchu. Všichni žijeme v následcích rozhodnutí, která udělali lidé. Kteří už dnes nežijí. Všichni známe otázku kdyby. Kdyby tak praotec Čech došel ještě kousek dál, měli by Češi moře. Jak už jsem řekl. Díky kauzalitě, se někdo rodí do horších a někdo do lepších podmínek. A dokonce nás ovlivňují tzv. rodinná prokletí. Lidé si z generace na generaci předávají, nejenom rodinné tradice, ale dokonce rodinné způsoby chování. Jak dobré, tak i špatné. Četl jsme knihu. Muž, který ji napsal, popisoval životní příběh své maminky, babičky, prababičky. Ty životní příběhy byly na vlas stejné. Prababička utekla kvůli přísnému otci z domova s nezralým klukem v 16 letech. Následně otěhotněla a pak své dítě vychovávala úplně sama. Nakonec si našla přítele a její dcera kvůli tomu odešla z domova v 16 letech a celý scénář se zopakoval. A pak u její dcery ještě jednou. Poslední se narodil syn, který uvěřil v Ježíše a scénář už se nezopakoval. Jako lidé si předáváme nejenom geny, ale i modely chování. Měli bychom vědět, že vychováváme příkladem. Nikoliv drezůrou. Často je to tak, že jestliže chceme aby se naše děti změnili, musíme nejprve zapracovat na naší změně. To v jakém životě žijeme je přímým důsledkem chování našich předků. Jejich špatná rozhodnutí nás mohou ještě dnes bolet. Naopak z jejich dobrých rozhodnutí se můžeme těšit také ještě dnes.

III. Další faktor, který ovlivňuje náš život je duchovní. (Satan)

Ačkoliv pán Bůh do našeho života sám od sebe zasahuje jen málo. Je tady Ďábel. Nejvyšší z andělů, který se vzbouřil proti Bohu a chtěl dosednout na jeho trůn. Ale to se mu nepovedlo. Přichází k člověku a ovlivňuje jeho život. Ačkoliv nemůže člověka zbavit jeho svobodné vůle, snaží se ovlivňovat jeho rozhodnutí. Manipulací se stal vládcem světa. Jak o sobě mluví nejenom on sám, ale jak o něm mluví i sám Ježíš. On člověku vládne. Skrze lež, Lidé jsou pak ovlivněni přímo i nepřímo. Věřím, že nacizmus má původ v pekle. Hitler pak ovlivnil ty, co se mu poddali i ty co se mu poddat nechtěli. Komunismus je taky takový dobrý nápad, který má svůj původ v pekle. A mohli bychom pokračovat dál. Nenávist k Romům. Nenávist k židům, Máme takového našeptávače, který nemá na práci nic jiného, než nám dobře radit. Jan 8:43 Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo.44 Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Tato duchovní Bytost, která má za sebou třetinu andělů, kteří padli společně s ním. Ovlivňují lidské myšlení. Ovlivňují lidský světonázor. Lidé pak nedělají nezávislá rozhodnutí. Ačkoliv si to často myslí.

IV. Pozitivní duchovní faktor, který také ovlivňuje náš život je Bůh. Bůh se u nevzdal svého práva nezasahovat do lidského života.

Ačkoliv Bůh respektuje lidskou svobodnou vůli. Přesto je Bůh, nikoliv satan majitelem světa. A on je ten, který do tohoto světa zasahuje. Bible je knihou o Božích zásazích do světa kolem nás. To on učinil potopu, zachránil z ní jen spravedlivého Noa. To on Oslovil Abrahama a sblížil se s ním. Učinil s něj pak veliký národ. Do tohoto národa se narodil Ježíš. Bůh se vtělil do člověka, aby za nás zemřel a zaplatil za naše hříchy. A dnes nás opět zve, abychom přijali jeho milost. A dobrovolně se rozhodli následovat jeho vůli. Bůh vždy zasahoval do lidské historie a cílenými zásahy ji korigoval. Pán Bůh tě i zve, aby ses dobrovolně poddal jeho vůli. Můžeš to přijmout, můžeš to odmítnout. Ježíš řekl. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jedním z faktorů, který zasahuje do přirozených příčin a následků tohoto světa je lidská prosba. Modlitba není ničím jiným, než to, že Pána Boha pozveme do problému. Pane Bože, zasáhni do situace. Boží myšlenky samozřejmě zasahují svět kolem nás skrze nás. Ale také když se modlíme za naše přátele, známé, za vládu.

Závěr.

Dnes jsme se tedy dozvěděli jak je to s lidským životem. Lidé se rádi vymlouvají na osud, karmu, na špatné postavení hvězd. Nebo nadávají Bohu, jak jejich život vypadá. Ale z 99.9 % je příčinou jejich problémů, nebo neštěstí činnost jejich, nebo nějakého jiného člověka v současnosti, nebo v minulosti.