Duchovní posilovna – Miluj lidi

Petr Škopek pastor COD 8.10.2017, Třeboň

Silvester Stallone je známý kulturista. Natočil několik filmů. Nejznámější z boxerského prostředí film Rocky. Jeho svaly obdivují mnozí lidé. A i když mu bude přes 70 let. Pořád vypadá velmi dobře. Málo kdo by řekl, že Silvestr měl jako dítě velké zdravotní potíže. Při porodu ho doktor vytáhl kleštěmi za hlavičku, tak že měl celý život ochrnutou levou část tváře a díky tomu byl i dost zpožděný ve vývoji a spolužáci ho ve škole šikanovali. Silvestr se ale vzmohl. Začal posilovat a tvrdě bojoval se svými handicapy . Stal s e nejenom dobrým kulturistou, ale i dobrým hercem. I tělo, které se zdálo, že nemá na to, aby se s ním dalo počítat nakonec pravidelným cvičením Silvestr dovedl k dokonalosti. Pravidelné cvičení však  nejsou dobrá pro tělo. I mozek, když ho pravidelně cvičíte,  bývá bystřejší.  Stačí jen různými cvičeními posilovat paměť i rozumové schopnosti. Mám doma cvičebnici rétoriky, která posiluje schopnost o něčem pohotově mluvit. Hned jak jsem ji začal používat, moje schopnost vyjádřit se, se začala zlepšovat. Pán Bůh ví, že moje slovní zásoba nebyla moc slavná. Často jsem doslova brečel nad svojí neschopností se vyjádřit. Díky cvičení jsem na tom v této oblasti lépe, než dřív. Lidé se vživotě často vymlouvají na špatnou genetiku, když jde jejich schopnosti. Nebylo mi dáno. Ale jak to ví, že jim nebylo dáno? Otázka zní, jak a kolikrát to zkoušeli a kolik svého času do té věci investovali? Znáte přísloví: „Žádný učený z nebe nespadl“?, Sportovec, malíř, sochař,  zpěvák, technik,  řiditel, všichni museli tvrdě makat na svých schopnostech.  Talent je jen menší část naší výzbroje. I když talent nelze nahradit. Samotný talent bez cvičení je také k ničemu.

Téma tohoto bloku vyučování je Duchovní posilovna.  Protože i taková věc, jako Duchovní život se dá posilovat. Nevěříte?

Apoštol Pavel napsal zajímavou věc svému synu ve víře Timoteovi:

1 Timoteovi 4:7  Bezbožné a dětinské báje odmítej. Cvič se ve zbožnosti. 8  Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí.

Dozvídáme se o zbožnosti, že ji můžeme cvičit stejně jako svoje tělo. A zbožnost je užitečná v životě víc než cvičení těla. Což mi přišlo divné a ptal jsem se: Jak by se člověk ve zbožnosti měl cvičit. Je to vůbec potřeba? Je ale pravdou, že, jsem ve svém křesťanském životě zažil chvíle, kdy jsem byl Duchovně velmi slabý. Kdy bylo pro mě těžké postavit se svému hříchu. Nebo kdy bylo těžké vůbec jen číst Bibli, nebo vydržet třeba 5 minut na modlitbách. Udělat něco dobrého bylo pro mě nemožné. Správně a zdravě přemýšlet o sobě i druhých bylo nad mé síly. A tak jsem si kladl tu otázku, proč nejsem schopen obstát? Sice vím, co mám dělat, ale nedělám to, protože je to moc těžké.   Odpověď pro podobné chvíle je: Nejsi dostatečně vycvičen&yacut e;.

Pisatel listu Židům vyčítal věřícím, že za takovou dobu co chodí s Pánem Ježíšem, už by měli být vyspělejší ve svém duchovním životě, ale nejsou. Zatím nejsou schopní od Boha přijmout některé hutnější pravdy.

Židům 5:14  Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného.

Tak, že, je tady od Boha i něco vydatnějšího než jen základy o Milosti, spasení skrze víru. Pán Bůh nám chce o sobě říct daleko víc. Ale nebudeme schopní pochopit hutnější duchovní pravdy, dokud nebudeme ochotní cvičit svoje duchovní smysly? Ježíš často mluvil o tom, že máme bdít a máme být připraveni na jeho návrat. Protože On si přijde pro ty připravené.  Ti, kteří budou připraveni, vezme k sobě. A ti, kteří duchovně zrovna nebudou v té správné kondici, nechá tady na zemi. Když se zamýšlím nad slovem zbožnost, musím se zeptat. Co to vlastně je? Jak to vypadá? Jak vypadá zbožný život člověka?  Na internetu jsem našel hezkou definici: co je to zbožnost (ř.: eusebeia)? Je to způsob života, který je celý prodchnut úctou, respektem a láskou k Pánu Bohu. Chválou a oslavou počínaje a růstem v charakteru konče. Je to tedy definice, která v sobě obsahuje růst, který se týká nejenom Pána Boha ale i našeho vztahu k druhým lidem. Každý člověk tíhne k nějakému druhu náboženství. Což je uctívání něčeho, co je větší, než jsem já sám. Co má větší hodnotu, než já sám. Ty pravé věci, které máme uctívat je Bůh a můj „bližní“. (Člověk, který je mi blízko). Pravá zbožnost se projevuje v lásce vůči Bohu i lidem. Dnešní téma je o tom druhém projevu zbožnosti O tom, že máme posilovat svou lásku k lidem. Není to trochu nebezpečné mít rád lidi?  I Bible mluví o lidech, že nejsou moc dobří. A je to pravda. Každý z nás bojujeme s tím, kým jsme doopravdy. Jsme úskoční, často lháři, rychle soudíme,  díváme se jen na svůj prospěch.  Nadmutí pýchou nad svými úspěchy, přehlížíme druhé. Co by na nás mělo být k pomilování? Nic! Ano, milovat lidi je „trochu“ nebezpečné, protože vaši lásku vám málo kdo vrátí. My křesťané jeden důvod k milování druhých máme. Pán Bůh vidí druhé lidi kolem nás jako svoje děti. On je jako  rodič miluje, protože nesou jeho podobu. Stejně jako ji nesu já. Pán Bůh miluje každého z nás. I tu nesympatickou prodavačku, nerudného pána co do vás ráno vrazil na ulici. Hamižného příbuzného, který si dělá právo na kus vašeho dědictví. To jsou všechno Boží děti. Každý z nás neseme obraz Boží. Jsme milováni kvůli tomu, kým jsme. Jeden můj známý si přede mnou, dost neomaleně, stěžoval na mého syna.Bylo mi to velmi nepříjemné, pokusil jsem se ho zarazit otázkou, jestli ví, že jsem jeho otec. Což on samozřejmě věděl a divil se, proč se ho ptám na tohle. Nakonec mu to došlo, což ho zachránilo od vyražených zubů.

Zacharjáš 2:12  Toto praví Hospodin zástupů, který mě poslal pro svoji slávu k pronárodům, které vás plenily: Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka.

 

Jak mám posilovat svou lásku k druhým lidem?

Milovat lidi, často znamená něco nedělat

Přísloví 6:16  Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností:17  přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, 18  srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem, 19  křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry.

·         Přezíravé oči – Někdo, kdo vám za to nestojí. Pyšní lidé, kteří nevidí určité lidi okolo sebe.

·         Zrádný jazyk- Slovo, které zrazuje.

·         Ruce, které prolévají nevinnou krev. Násilí na nevinných.  Vybití vzteku si na někom.

·         Srdce osnující ničemné plány.   Plánování zlého pomsta, zrada

·         Křivý svědek

·         Ten co vyvolává sváry.

Milovat lidi znamená že máme něco dělat:

1 Korintským 13:4  Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. 5  Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. 6  Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

·         Buď trpělivý

·         Buď laskavý

·         Buď přející

·         Buď skromný

·         Buď čestný a pravdomluvný.

·         Buď nezištný

·         Odpouštěj

·         Raduj se, že si poznal pravdu ať by byla sebevíc bolestná.

 

Tohle se dá cvičit každý den, týká se to druhých lidí, kteří jsou kolem nás.

·         Když jedeš autem a dostaneš vztek na druhého řidiče. Protože tě zrovna ohrozil. Co uděláš? Budeš trpělivý a laskavý.

·         Když tě někdo předběhne ve frontě na oběd? Co uděláš?  Budeš přející, laskavý, odpustíš mu.

·         Když ti někdo ve vzteku vynadá a při tom ti řekne do očí, co si o tobě myslí. Co uděláš? Budeš mu vděčný.

To samo o sobě ještě nic neznamená, je to jen cvičení. Učíš se mít rád druhé. Co děláme  to mění naše návyky a  mění náš způsob myšlení.

Závěr:

Pravá zbožnost není o nějakých náboženských obřadech. Ale je to obyčejný život lásky. Vůči Bohu i lidem. Dnes jsem si něco řekli o lásce k lidem.  Cvičíme ji tak, že něco v životě děláme, nebo také neděláme. Něco nedělat, nebo dělat bude v počátcích těžké. To jenom, že během tohoto procesu budete poznávat vlastní neschopnost, žít opravdu zbožně. Ale když budete trénovat, vaše schopnosti  se zlepší.