Kázání Třeboň 11.2.2018

 

Probíráme  5 sloupů dobrého manželství- Přátství s důvěrou. Pěstování romantiky.

Třetím sloupem dobrého manželství je příkaz: kultivuj komunikaci.

Nejčastější problémy  v manželství jsou kvůli špatné komunikaci.

 • Hádáme se kvůli penězům,
 • hádáme se kvůli dětem.
 • Ale nejčastější hádky máme kvůli tomu, že neumíme spolu komunikovat.

Když se vezmou muž a žena, v podstatě jsou to dva cizí lidé. A musí se naučit sžívat.  Bývalá rodina vás naučila komunikovat určitým způsobem.

 • Můžete být lidmi, kteří se spíš doma hádali. Diskutovali.
 • Můžete být lidmi, kteří spíše mlčeli, a tolik se nekomunikovalo.
 • V nové rodině si musíte vytvořit nový vztah a to je obtížné.

V manželství je obtížné komunikovat ještě z důvodu, že jsme muž a žena. A to jsou dva rozdílné světy.

 • Abychom si vůbec porozuměli, musíme přijmout fakt, že muž a žena jsou jiní.

Muži jsou spíše na vyjadřování myšlenek a popisují techniku. Ženy nejčastěji vyjadřují emoce. Nemůžeme paušalizovat. Povětšinou to však sedí.

 • Máme rádi jiné věci. Díváme se na jiný druh filmů. Jinak prožíváme svoje životy. Chceme v životě každý trochu něco jiného. To je třeba přijmout.
 • Konflikty jsou nevyhnutelné. Jsou důležitou součástí vašeho manželství. Vůbec lidského života. Když byste se dostali na pustý ostrov, i tam byste měli celou řadu vnitřních konfliktů sami se sebou.
 • Dostat se do střetu tedy není vůbec těžké. A je to běžné. Měli bychom se však naučit řešit své konflikty bez hněvu.

Hněv je nežádoucí emoce.

 • Kdysi se věřilo, že potlačovaný hněv nás poškozuje a měli bychom se naučit svůj hněv pořádně vybít. Říkalo se, že má dojít ke katarzi – Uvolni svůj hněv.
 • V jedné moderní pohádce měl král své nosiče váz, kteří mu je ve vhodnou chvíli podávali k rozbití a on si ulevil, když je rozbíjel o podlahu.
 • Čím dál více se ukazuje, že podobné myšlenky jsou spíše mýtem. Když vyjadřuješ svůj vztek, tak tě to ještě víc dopálí. Stejně jako u jiných emocí. Když začneš vyjadřovat víc vděčnost, staneš se vděčnějším, když začneš víc ventilovat radost, staneš se radostnějším. Proč by to s hněvem mělo být jiné?
 • Měl bych se tedy uprostřed hněvu zastavit a zeptat se sám sebe, proč se vlastně zlobím. A také se zeptat, čeho chci dosáhnout.
 • V manželské hádce je to důležité, protože můžete zapomenout na vlastní důvod hádky. Je důležité mít na mysli, proč se zlobím a čeho chci dosáhnout. Protože jestli důvody ke zlosti pominuly, proč pokračovat v hádce.

Minule jsme mluvili o romantice, ta je spojena s dobrou komunikací.

 • Lidé si musí umět vyjádřit vděčnost. Všimnout si toho, co druhý pro nás dělá, nestačí.
 • Musíme se naučit komunikovat o našich potřebách. Muži nebývají jasnovidci, aby věděli, co ženy chtějí. Ženy, jestli po nás něco chcete, řekněte nám to, protože nám to samo od sebe nedojde.

Jakým způsobem manželé řeší konflikty?

 1. a) Vzdáme se a ustoupíme.
 2. b) Bojujeme – O poslední slovo, o svou touhu , sen.
 3. c) Volíme kompromis. Tato cesta je cestou ještě k většímu konfliktu. Je to cesta dlužníků, když ty uděláš tohle, já udělám pro tebe zase tohle. Problém je, že se vytrácí láska. Zůstává dluh.

Jak řešit konflikt  správně podle Bible? Jak kultivovat svou komunikaci?

 • Přísloví 10:19  Mnohé mluvení nebývá bez hříchu, kdož pak zdržuje rty své, opatrný jest.
 • Problém je naše mluvení. Kdo mnoho mluví, dopouští se mnohých hříchů. Přibarvuje si, máme blízko k pomluvám, k urážkám. Když se hádáme, mluvíme obvykle hodně a pak nás často mrzí to, co jsme druhým řekli.
 • Mluvit v hněvu je nebezpečné pro vztahy. Kolikrát se manželská hádka rozhořela znovu, když jsme chtěli mít poslední slovo. Je nejlepší sklapnout.

Naším cílem ale není, přestat mluvit. Naším cílem je trochu něco jiného.

 • Jakubův 1:19  A tak, bratří moji milí, budiž každý člověk rychlý k slyšení, ale zpozdilý k mluvení, zpozdilý k hněvu.
 • Když přestaneš mluvit, zároveň se ti stane, že se ti otevřou uši, abys porozuměl, co ti chce tvůj protějšek říct.
 • Je zajímavá myšlenka, že nám Bůh dal dvě uši a jednu pusu.

Naslouchání je nejdůležitější vlastnost v komunikaci. Naslouchání komunikaci kultivuje.

Když nasloucháme: Dáváme najevo, že nám na druhém záleží. Že nás zajímá, co říká. To ocení zejména ženy u svých mužů. Ty často potřebují tento druh komunikace.

Moje žena si u mě často stěžuje, že nejsem moc přítomen, když jsem s ní. Ne vždy, když muž mlčí, má jeho žena jeho plnou pozornost. Pokud tu pozornost má. Komunikujeme lépe. Víc si porozumíme.

Jak kultivovat komunikaci? — Mlč a naslouchej.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *