Nedělní slovo Třeboň 4.2.

Dnes pokračujeme v sérii přednášek pět pilířů manželství

Prvním z nich Důvěrné přátelství

Druhý pilíř dobrého manželství  jsme nazvali – pěstuj romantiku.

Slyšel jsem vyprávění o kazateli,  Byl pozván na konferenci o mužích a ženách do jednoho cizího sboru. Rozdělil si některé semináře na muže a ženy. A muže si vzala na starost jeho žena a on se naopka vydal napospas několika desetkám žen. A celkem se mu i dařilo až došlo na dotazy a tam se jedna z žen zeptala: Jak mám být nažhavená pro svého muže, když on mi nepřipraví ty správné podmínky. On to mu vůbec nerozuměl. A tak mu ty ženy vysvětlovali, že muž očekává od své ženy, aby byla  příjemná a ochotná milenky. Když muž pro to neudělá vůbec nic.  A tak žádáme aby muži nám připravili ty správné podmínky pro naši větší ochotu.

Skutečně Muži by měli být ti, kteří připráví intimní, romantické chvíle pro svou ženu. Které pak dají růst vztahu. Božím plánem je, aby vaše manželství bylo výborné. Ale k tomu výbornému se musíme nejprve dostat.

Dnešní lekce se jmenuje. Pěstuj romantiku.

  • Pro nás muže: Co to všechno může být? Prožitek nevšední události. Kdy manželka přijde domů a manžel se chová tak, že to odpoledne proběhne příjemně. Nemusí to být spojeno vždy s něčím novým a nevšedním. Ale že žena má ten pocit, že muž se o ni stará.

Efezským 5:25  Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,

  • Romantika a intimita je druhý nejdůležitější prvek. Hned po přátelství. Ženy potřebují, aby muž připravil půdu. Základem dobrého manželství je i dobrý sex. A ten sex máme jako povinnost vůči svému partnerovi. Ale sex bez intimního vztahu romantického vztahu je jen mechanické cvičení.

1 Korintským 7:2  Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže. 3  Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži. 4  Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu.

  • Sex bez romantického intimního vztahu je jako fata morgána. Fatamorgána je něco co vidíte, ale ve skutečnosti to může být obraz něčeho, co je stovky kilometrů vzdálené.
  • Abychom si sex užili, musíme být správně naladění. A to je úkol muže. Připravit romantické chvíle. Kdy žena má ten pocit, že se muž o ni stará jako Kristus o svou církev.

 

Manželská intimita začíná romantikou v kuchyni.

Křesťané někdy žijí podle zvláštních představ. Muž hlava rodiny přijde domů, žena ho obslouží od se mezitím mrkne  na nějaký sportovní zápas. Odpočine si a pak si najdou chvilku na sex.  Tohle ale moc dobře nefunguje. Ženy mají jinou představu. Je to správné?

Jak fungovala starověká rodina? Oba dva byli v práci. Muž dělal řemeslo a žena pracovala na poli. Děti pomáhali. Kdy se stalo, že se rodina začala formovat jinak.  To přišlo s průmyslovou revolucí. Muž odešel do továrny a žena zůstala doma. A dnes je to opět jinak. Oba odchází a tak se celá rodina musí organizovat jinak.

  • Mužova romantika začíná pomáháním v kuchyni. Domácí práce jsou rovnoměrně rozvržené mezi oběma partnery. Tak aby speciálně muž myslel na svou ženu, aby měla chvíli pro sebe.
  • Ale to pěstování romantiky není jenom na muži. Žena může svého manžela povzbudit když bude v sobě pěstovat vděčnost. My muži jsme velice jednoduchá stvoření, která fungují na pochvalu.
  • Další věc jak může žena povzbudit svého muže. Je, že je konkrétní. Žena musí umět svému muži říct, co vlastně potřebuje.

 

  • Vaše manželská láska může růst. Když na tom budete pracovat. Přitom ten těžší díl je na muži aby připravoval romantické chvíle. A žena ho má svou vděčností a pochvalou povzbuzovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *