Přednáška Třeboň 6.5.2017

Požehnaná moudrost

V měsíci květnu mluvíme o základech požehnání. Požehnání je zvláštní slovo. Cítíme, že požehnaný člověk je šťastný člověk, kterému se v životě daří. A to je cíl všech lidí na planetě. Zároveň nejde jenom o pouhé štěstí. To slovo naznačuje, že požehnání je „pocit štěstí“, který nepřichází náhodně. Někdo ho člověku dává. To Bůh žehná člověka.

Když Bůh někomu žehná, je to viditelné.

  • Izák syn Abrahama zdědil Boží požehnání a jednou se rozhodl, že vyseje obilí na poli. A sklidil tak velikou úrodu, že si ostatní lidé řekli. Tohle není normální a věděli, že tento muž má něco, co oni nemají a tak ho ze své země vyhnali, protože se začali bát.

Bůh chce žehnat všem lidem, ale každé požehnání má své podmínky a je možné ho ztratit, minout, když tyto podmínky neplníme.

  • Minulou neděli nás Štěpán Beran vyučoval o požehnaných prioritách. Rozebrali jsme Ježíšovu větu: Hledejte nejprve Boží Království a všechno ostatní vám bude přidáno…… A to je ta podmínka: Jak můžeš čekat jeho požehnání, když se staráš jen o svoje věci a Boží věci zanedbáváš? Nemodlíš se, nejsi štědrý vůči Bohu, zanedbáváš svůj vztah k církvi, hádáš se s lidmi, jak můžeš čekat, že Bůh bude s tebou?

Dnes budeme pokračovat v přednáškách o podmínkách Božího požehnání. Další možností , jak získat jeho požehnání je jednat v jeho moudrosti. 

Bible mluví hodně o moudrosti. Je to skoro stejně důležité téma, jako je víra, Zákon, milosrdenství, nebo modlitba.  Našel jsem si několik desítek odkazů, které mluví velmi pochvalně o moudrosti. Chci uvést jen jeden za všechny.

Přísloví 16:16  Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.

Moudrost je důležitá pro lidský život. Zároveň ale Bible varuje, že jsou dva druhy moudrosti.

Moudrost lidská:

1 Korintským 3:19  Moudrost tohoto věku je bláznovstvím před Bohem, neboť je psáno: `Nachytá moudré na jejich vychytralost´; 20  a jinde: `Hospodin zná úmysly moudrých a ví, že jsou marné.´

1 Korintským 2:14  Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.

O moudrosti Boží a lidské se mluví ve dvou kapitolách 1. listu Korintským. Můžete si je přečíst a doporučuji vám je.  Nejprve tedy mluvme o moudrosti lidské:

Lidská moudrost s Bohem nepočítá.

Základem lidské moudrosti je toto uvažování:

Svět je místo, kde probíhají události podle fyzikálních zákonů, zákonů příčiny a důsledku a jsou tvořená spíše náhodně.  Svět je jako perpetum mobile, které běží, nikdo ho neřídí, jedině naši činy určují směr našeho života. Tyto činy nemůžeme považovat za dobré nebo špatné. Jedině snad v tom, co nám, nebo druhým přinesli.

Lidská moudrost je založená na zkušenostech s tímto světem. Podívejme se na přísloví, která jsou takovým pokusem lidí zformulovat svou zkušenost se světem do nějakého obecně platného pravidla.

  • Každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán.
  • Bližší košile, než kabát
  • Jak si usteleš, tak si taky lehneš
  • Trpělivost přináší růže.
  • Čím kdo zachází, tím také schází.
  • „Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.“

Lidská moudrost nemusí být nutně sobecká a nemorální, ale je tak trochu krátkozraká. Protože, když se díváme na věci kolem sebe a nepočítáme s Bohem, vychází vám: „Věř sám sobě, nevěř nikomu kolem sebe.  Drž si odstup, nikomu nepomáhej, leda že bys věděl, že se ti to někdy vrátí. Mysli hlavně na sebe a svoje dobro, protože nikdo jiný nemyslí na tvoje štěstí než ty sám. Vyžaduj spravedlnost, oko za oko, zub za zub.“

Moudrost Boží:

Boží moudrost je založená na zkušenostech s Božím jednáním. Vychází ze znalosti Bible a ochoty jednat podle ní.

Boží moudrost: Moudrost, kde se s Bohem počítá.

Svět je místo, kde probíhají události podle fyzikálních zákonů, ale Bůh má moc je změnit. Svět je místo kde má smysl být štědrý, spravedlivý, velkorysý, milosrdný.  Kde je poctivost odměněna, ne druhými lidmi, ale samotným Bohem. Protože Bůh je garantem toho, že se nám dobré jednou vrátí.

Podle lidské moudrosti je to špatně když podporujeme slabé, věnujeme se průměrným. Protože není ani žádoucí aby průměrní a slabí přežili. Protože, silnou společnost tvoří silní jedinci. Kdo podléhá sentimentu, lítosti, soucitu, ten jedná špatně. Život je krutý a přežijí jen nejsilnější. To je filosofie kultury, kde je Bůh mrtev. Člověk nemá o koho by se opřel, než sám sebe.

Západní kultura stojí na křesťanství. Je založena právě na té Boží moudrosti. Na té bláznivé, která říká: Mysli na druhé, měj soucit s druhými, pomáhej. Poděl se o to, co máš s druhými.  Místo aby už dávno zanikla, je tu pořád a silnější, než jiné kultury.

Jednejme tedy moudře v životě: Tedy, nechme si poradit od Boha. Nemusíme být ani kdoví jak chytří. Budeme jednat moudře a Bůh nás požehná.

Žalmy 19:8  Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří. 9  Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost v srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo. 10  Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé, 11  nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata, sladší než med, než včelí med z plástve.12  Jsou poučením i pro tvého služebníka, když na ně dbá, má odměnu hojnou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *