Přednáška Třeboň 27. 5. 2018

Dnes máme úvodní přednášku na téma: Křesťanské polopravdy a mýty.

Už si určitě slyšel od křesťanů nějaké výroky, moudré věty, a možná, že je i sám říkáš, které se zdají být velmi duchovní a křesťanské, ale ve skutečnosti nejsou.

Jedna sestra měla takové rčení: „Všechno je řízený.“ A všichni jsme to pak často říkali. Ale otázkou je, jestli je to pravda? Opravdu všechno řídí Bůh? A zjistil jsem, že to tak vždycky není. Vlastně, většina věcí, které se dějí, nejsou jeho vůlí. Dějí se z nějaké jiné vůle. Jistě, často Bůh řídil naše kroky, aniž bychom to věděli. Jsme schopní to uvidět zpětně. Tedy, ono to tak trochu pravda je, ale rozhodně ne vždycky.

Na takové věty, bych si dal pozor, přemýšlel bych o nich daleko víc. Tyto pravdy jsou pouhými polopravdami, které nás ale zavedou jinam.  Ve skutečnosti se v nich skrývá malý jed, který může zničit váš duchovní i fyzický život.

I chytří lidé dokážou dělat hlouposti.

 • Napoleon byl jeden z nejbrilantnějších vojevůdců všech dob. Přesto zavedl své vojsko do ruské zimy. Zima pak zdecimovala celé vojsko. To se Napoleon zbláznil? Ne, jen podcenil Ruskou zimu.
 • I ten nejlepší počítač pracuje chybně, když mu dáte chybná data.

Křesťané nejsou imunní vůči polopravdám. Naopak, jsou to lidé plní víry. A pak když přijde někdo chytrý, významný, uznávaný a utrousí nějakou takovou moudrost větu, lidé ani nezkoumají, jestli je to pravda.

 • Polopravdy jsou nejdokonalejší lží. Evidentní nepravdy bychom odmítli. Polopravdy mají v sobě pravdivý základ. Ale i tu jedovatou část.

Křesťané věří tomu, co Ježíš řekl: Poznáte pravdu a ta vás vysvobodí. Pravda nás osvobozuje. Pravda je ale také těžká věc. Abychom z ní dostali tu pravou svobodu, musíme jí dotáhnout do vítězného konce.

Všechny dobré věci, které chceme dělat, vyžadují úsilí. Chceme mít hezké manželství, dobrá přátelství, chceme dobře dělat svou službu. K dobrým věcem vedou přímé cesty, ale jsou velmi  náročné.

 • Je to jako koulet velkou kamennou kouli do kopce. Teprve až ji dokutálím na vrchol, dosáhneme cíle. Teď si představte, že v půli kopce vám někdo řekne: Na vrchol vede ještě jiná cesta než přímo nahoru. Pohodlnější. Co se stane? Na vrchol nikdy nedorazíte. Koule se pak sama zase skutálí do údolí.
 • Někdy hledáme víc pocit štěstí, než pravdu. Polopravda má moc nás uchlácholit. Dává pocit štěstí. Pocit štěstí nás však čeká na vrcholu. V půli kopce je to práce a lopota.

Rád bych připomněl jednu část Ježíšova života. Na začátku své služby odchází na poušť, tam se 40 dní postí. Na konci těch 40 dní přichází ďábel a pokouší Ježíše. A používá přesně ty polopravdy, o kterých tady mluvíme. Jsi-li syn Boží, udělej chleby z kamení. Skoč dolu z chrámu, a dokaž, že jsi Bůh, andělé tě přeci zachrání. Pokloň se mi a já ti dám všechny království. Proč se máš hádat z Farizei, věnovat se svým 12 učedníkům, kteří tě pak stejně zradí a nakonec umřít pomalou potupnou bolestivou smrtí? Já ti to můžu dát hned a bez námahy.

 • Nabízí mu zkratky ke štěstí. Štěstí bez námahy. Dosažení cíle, pohodlnou cestou. Navíc, vždy cituje Písmo. Ježíš ani jednou neudělal to, co mu ďábel nabídnul.
 • Vždycky jsem si říkal: Jak Ježíš poznal, že je to lež? Ježíš byl schopen domyslet důsledky svých činů. Polopravdy odhalíme tak, že domýšlíme, co by se stalo, kdybychom chtěli aplikovat danou větu, biblický verš úplně do důsledku.

Taková Biblická polopravda vzniká tak že:

 • vezmeme na vědomí jen jedno biblické místo, a všechny ostatní pomineme. Ztratíme však kontext.
 • nepoužijeme rozum a vyložíme místo doslovně. Hledáme jen formálně.

Chybné výklady: Výsledek polopravda.

 • Přísloví 13:24  Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas.
 • Efezským 6:4  Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.
 • Výsledek výkladu: Děti má být manželka a ne muž, který by je dráždil ke vzdoru. Dcery být nemáme vůbec, protože se tady o nich nikde nemluví. (Nezdá se vám to padlé na hlavu?) Ve skutečnosti potřebujeme znát víc než tyto dva verše, abychom je správně vyložili.

Já bych chtěl vyjmenovat ty křesťanské polopravdy, které tu v měsíci červnu demaskujeme:

 • Všechno se děje z nějakého důvodu.
 • Miluj hříšníka a nemiluj hřích.
 • Řídím se svým svědomím, mám v tom pokoj.
 • Bůh pomůže těm, co si pomohou sami.

Závěr:

 • Buďme opatrní, když slyšíme jakákoli moudra, podle kterých bychom se měli řídit.
 • Nečtěme Bibli náhodně, ale snažme se ji číst jako celek. Poznejme ji jako celek.
 • Mysleme vždy na kontext celé Bible.
 • Když si dojdete k nějakému závěru při čtení Bible. Snažte se ten záměr domyslet do důsledku. A polopravdy se vám vyhnou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *