O nás

 

 

Petr Škopek Cíkev otevřených dveří

Začalo to z jara roku 2013. Tehdy jsem byl prvním pastorem Apoštolské církve v Č. Budějovicích. Měl jsem vždy touhu zakládat nové církve, ale bylo období, kdy jsme prostě nevěděli jak do toho a neměli v naší církvi nikoho, kdo by chtěl s něčím takovým začít. To se ale po několika zdařilých křesťanských festivalech změnilo a ve mně uzrála představa i odvaha se do něčeho takového pustit. V té době jsem se také rozhodl, že odejdu z místa prvního pastora a přenechám jej svému nástupci. Modlili jsme se za město, kde bychom svoji představu mohli uskutečnit, a Pán Bůh nám začal ukazovat na Třeboň. Ve chvíli, kdy jsem se rozhodl, že to bude právě ona,  jsme dostali nabídku od Norské misijní skupiny Jesus Revolution na pořádání městského křesťanského festivalu a v létě pak přijelo kolem sedmdesáti studentů s různých zemí.  Doplnili je lidé s českobudějovické církve. Všichni pak během srpnového týdne, tančili v třeboňských ulicích, v parku. Povídali si s lidmi, modlili se za jejich problémy a nemoci, zvali lidi na různé přednášky, koncerty a programy pro děti. Poté vznikla skupina několika lidí, kteří uvěřili v Ježíše Krista. Začali jsme se pak scházet v kině Světozor.  Od jara 2016 si pronajímáme prostory v Tylově 150.  Tady se scházíme každou sudou neděli odpoledne.

Naším přáním bylo a stále je, vytvářet církev, která bude trochu jiná než ostatní. Tím nechceme říct, že bychom byli lepší. Vážíme si každé církve i církevní kultury mnoha společenství a respektujeme jejich tradice. Jsme jednou z mnoha. Nepřinášíme jiné poselství než ostatní. Jde nám o to, vytvořit církvi jiný kabát.

Chceme vytvořit církev, která bude:

  1. V první řadě srozumitelná pro lidi v našem okolí. Církev kam by mohli volně vstoupit i lidé, kteří v Boha nevěří a nebyli zasaženi sprškou neznámých slov, kterým nebudou rozumět. Kde bude prostá, jemná, ne moc dlouhá, každému srozumitelná bohoslužba.
  2. V druhé řadě kulturně relevantní. Církev, jejíž kultura se neliší od kultury 21 století. Se současnou hudbou, současným nábytkem atd………………………..
  • Ve třetí řadě přátelská. Církev, která vytváří prostředí otevřené pro kohokoliv, kdo chce vstoupit. Která nerozděluje lidi na tzv. věřící a nevěřící. Snažíme se vytvořit prostředí podobné malému divadlu, kde lidé nemusí řešit, kdo se na ně dívá.  Po bohoslužbě zveme lidi, aby zůstali ještě chvilku s námi a dali si čaj, kávu či jiný nápoj a popovídali si s námi, nebo se ptali na cokoliv, co je bude zajímat.

Abychom tuto naši představu o církvi, kterou se snažíme budovat V Třeboni, shrnuli do několika slov. Nazvali jsme se CÍRKVÍ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tím chceme dát najevo, jakým společenstvím křesťanů chceme být.

Na závěr chci poděkovat Apoštolské církvi v Č. Budějovicích, která nás podporuje. Modlí se za nás a mnozí  z jejich členů pomáhají a slouží v našem novém společenství.

Petr Škopek Pastor Církve otevřených dveří v Třeboni.