Naše víra

Vyjádřit náš pohled na svět a Boha jednoduchých způsobem, jednoduché není. Proto bychom Vám rádi představili hlavní a základní myšlenku křesťanství (převzato ze serveru Slovo pro každý den):

„…darem Boží milosti je život věčný…“ Římanům 6:23

Cítíš, že tvůj život je prázdný? Toužíš po pokoji, poznání, že tvoje hříchy jsou odpuštěny a po ujištění o domově v nebi? Vlož dnes svou důvěru v Krista a učiň Ho Pánem svého života. „Jak,“ zeptáš se. Běž cestou spasení podle listu Římanům.

Krok 1: „My jsme nahromadili tento dlouhý a smutný záznam jako hříšníci…a dokázali jsme, že jsme zcela neschopni žít úžasný život, který Bůh pro nás zamýšlí“ (Římanům 3:23, přel. z angl.). Podívejte se tomu do tváře, my všichni jsme hříšníci až do morku kosti a naléhavě potřebujeme Spasitele.

Krok 2: „Protože jsi usilovně pracoval k hříchu po celý svůj život, tvým důchodem (tvou mzdou) je smrt. Ale Božím darem je skutečný život, věčný život darovaný Ježíšem“ (Římanům 6:23, parafrázováno). Evangelium znamená „dobrá zpráva“ a tady je ta dobrá zpráva: za všechny tvé hříchy bylo zaplaceno na kříži.

Krok 3: „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní“ (Římanům 5:8). Nemůžeš se dopracovat ke spasení dobrými skutky nebo si je zasloužit svou dobrou povahou. Bůh nabízí spasení zadarmo. Jediné, co musíš udělat, je přijmout to vírou.

Krok 4: „Není od tebe požadováno, abys něco dělal; prostě voláš k Bohu a důvěřuješ mu, že On to za tebe udělá. To je spasení…řekni to, načisto a nahlas: „Bůh uvedl do pořádku všechno mezi sebou a mnou!““ (Římanům 10:9–12, přel. z angl.). Nyní se modli tato slova: „Pane, vydávám ti svůj život. Vstup do mého srdce. Vírou přijímám dar věčného života. Děkuji, že jsi všechno uvedl do pořádku mezi Tebou a mnou, v Ježíšově jménu, amen.“

Denominační zařazení

 

Jak jistě víte, křesťané se dělí do skupin, takzvaných denominací, podle toho, jak se dívají na Bibli, co vidí v Bibli jako důležité a směrodatné i pro nás dnes, podle toho jak se dívají na Boha samotného.

Naše církev se řadí mezi evangelikální církve, což znamenaná, že Bible je pro nás směrodatným ukazatel, jak žít. K Bibli není třeba nic přidávat. Věříme, že Ježíš Kristus je Boží syn, který za nás zaplatil Svým životem – abychom my mohli žít a přistupovat k Bohu. V tomto je Jediným a dostatečným prostředníkem mezi námi a Bohem.

Vydalo by na několik knih vylíčit důrazy, které právě sdílíme my. Proto budeme neobyčejně potěšeni, pokud navštívíte naše bohoslužby, protože s Vámi rádi budeme hovořit o všem, co Vás zajímá, včetně našeho teologického zařazení.

Pokud byste ovšem chtěli studovat naše teologické důrazy předem, můžete navštívit stránky Apoštolské církve, kam se Církev otevřených dveří v rámci ČR řadí.