Církev otevřených dveří – Setkání Apoštolské církve

Setkáváme se ve dvou městech:

 • Třeboň Tylova 150 od 15.00

 • J. Hradec Sídliště Vaigar 728 (bývalá telekomunikační budova) od10.00

Čemu věříme?

Vyjádřit náš pohled na svět a Boha jednoduchých způsobem, jednoduché není. Proto bychom Vám rádi představili hlavní a základní myšlenku křesťanství (převzato ze serveru Slovo pro každý den):

„…darem Boží milosti je život věčný…“ Římanům 6:23

Cítíš, že tvůj život je prázdný? Toužíš po pokoji, poznání, že tvoje hříchy jsou odpuštěny a po ujištění o domově v nebi? Vlož dnes svou důvěru v Krista a učiň Ho Pánem svého života. „Jak,“ zeptáš se. Běž cestou spasení podle listu Římanům.

Krok 1: „My jsme nahromadili tento dlouhý a smutný záznam jako hříšníci…a dokázali jsme, že jsme zcela neschopni žít úžasný život, který Bůh pro nás zamýšlí“ (Římanům 3:23, přel. z angl.). Podívejte se tomu do tváře, my všichni jsme hříšníci až do morku kosti a naléhavě potřebujeme Spasitele.

Krok 2: „Protože jsi usilovně pracoval k hříchu po celý svůj život, tvým důchodem (tvou mzdou) je smrt. Ale Božím darem je skutečný život, věčný život darovaný Ježíšem“ (Římanům 6:23, parafrázováno). Evangelium znamená „dobrá zpráva“ a tady je ta dobrá zpráva: za všechny tvé hříchy bylo zaplaceno na kříži.

Krok 3: „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní“ (Římanům 5:8). Nemůžeš se dopracovat ke spasení dobrými skutky nebo si je zasloužit svou dobrou povahou. Bůh nabízí spasení zadarmo. Jediné, co musíš udělat, je přijmout to vírou.

Krok 4: „Není od tebe požadováno, abys něco dělal; prostě voláš k Bohu a důvěřuješ mu, že On to za tebe udělá. To je spasení…řekni to, načisto a nahlas: „Bůh uvedl do pořádku všechno mezi sebou a mnou!““ (Římanům 10:9–12, přel. z angl.). Nyní se modli tato slova: „Pane, vydávám ti svůj život. Vstup do mého srdce. Vírou přijímám dar věčného života. Děkuji, že jsi všechno uvedl do pořádku mezi Tebou a mnou, v Ježíšově jménu, amen.“

Denominační zařazení

Jak jistě víte, křesťané se dělí do skupin, takzvaných denominací, podle toho, jak se dívají na Bibli, co vidí v Bibli jako důležité a směrodatné i pro nás dnes, podle toho jak se dívají na Boha samotného.

Naše církev se řadí mezi evangelikální církve, což znamenaná, že Bible je pro nás směrodatným ukazatel, jak žít. K Bibli není třeba nic přidávat. Věříme, že Ježíš Kristus je Boží syn, který za nás zaplatil Svým životem – abychom my mohli žít a přistupovat k Bohu. V tomto je Jediným a dostatečným prostředníkem mezi námi a Bohem.

Vydalo by na několik knih vylíčit důrazy, které právě sdílíme my. Proto budeme neobyčejně potěšeni, pokud navštívíte naše bohoslužby, protože s Vámi rádi budeme hovořit o všem, co Vás zajímá, včetně našeho teologického zařazení.

Pokud byste ovšem chtěli studovat naše teologické důrazy předem, můžete navštívit stránky Apoštolské církve, kam se Církev otevřených dveří v rámci ČR řadí.

Počátky Církve otevřených dveří

Vše začalo z jara roku 2013. Tehdy jsem byl prvním pastorem Apoštolské církve v Č. Budějovicích. Měl jsem vždy touhu zakládat nové církve, ale bylo období, kdy jsme prostě nevěděli jak do toho a neměli v naší církvi nikoho, kdo by chtěl s něčím takovým začít. To se ale po několika zdařilých křesťanských festivalech změnilo a ve mně uzrála představa i odvaha se do něčeho takového pustit. V té době jsem se také rozhodl, že odejdu z místa prvního pastora a přenechám jej svému nástupci. Modlili jsme se za město, kde bychom svoji představu mohli uskutečnit, a Pán Bůh nám začal ukazovat na Třeboň. Ve chvíli, kdy jsem se rozhodl, že to bude právě ona, jsme dostali nabídku od Norské misijní skupiny Jesus Revolution na pořádání městského křesťanského festivalu a v létě pak přijelo kolem sedmdesáti studentů s různých zemí. Doplnili je lidé s českobudějovické církve. Všichni pak během srpnového týdne, tančili v třeboňských ulicích, v parku. Povídali si s lidmi, modlili se za jejich problémy a nemoci, zvali lidi na různé přednášky, koncerty a programy pro děti. Poté vznikla skupina několika lidí, kteří uvěřili v Ježíše Krista. Začali jsme se pak scházet v kině Světozor. Od jara 2016 si pronajímáme prostory v Tylově 150. Tady se scházíme každou neděli odpoledne.

Naším přáním bylo a stále je, vytvářet církev, která bude trochu jiná než ostatní. Tím nechceme říct, že bychom byli lepší. Vážíme si každé církve i církevní kultury mnoha společenství a respektujeme jejich tradice. Jsme jednou z mnoha. Nepřinášíme jiné poselství než ostatní. Jde nám o to, vytvořit církvi jiný kabát.

Chceme vytvořit církev, která bude:

 • Srozumitelná pro lidi v našem okolí.
  Církev kam by mohli volně vstoupit i lidé, kteří v Boha nevěří a nebyli zasaženi sprškou neznámých slov, kterým nebudou rozumět. Kde bude prostá, jemná, ne moc dlouhá, každému srozumitelná bohoslužba.
 • Kulturně relevantní.
  Církev, jejíž kultura se neliší od kultury 21 století. Se současnou hudbou, současným nábytkem atd………………………..
 • Přátelská.
  Církev, která vytváří prostředí otevřené pro kohokoliv, kdo chce vstoupit. Která nerozděluje lidi na tzv. věřící a nevěřící. Snažíme se vytvořit prostředí podobné malému divadlu, kde lidé nemusí řešit, kdo se na ně dívá. Po bohoslužbě zveme lidi, aby zůstali ještě chvilku s námi a dali si čaj, kávu či jiný nápoj a popovídali si s námi, nebo se ptali na cokoliv, co je bude zajímat.

Abychom tuto naši představu o církvi, kterou se snažíme budovat V Třeboni, shrnuli do několika slov. Nazvali jsme se CÍRKVÍ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tím chceme dát najevo, jakým společenstvím křesťanů chceme být.

Na závěr chci poděkovat Apoštolské církvi v Č. Budějovicích, která nás podporuje. Modlí se za nás a mnozí z jejich členů pomáhají a slouží v našem novém společenství.

Petr Škopek Pastor Církve otevřených dveří v Třeboni.